بازی برای تقویت توجه و تمرکز کودک

[ad_1]

بازی روز وارونه

بازی روز وارونه

 

یکی از بازی های عالی که توجه و تمرکز کودک را بالا می برد و کنترل تکانه های رفتاری را در او بهبود می بخشد بازی ” روز وارونه”هست. در این بازی از کودک می خواهید جوابهای وارونه دهد. عکس روز را به او نشان می دهیم و او باید بگوید شب. عکس دختری را به او نشان می دهیم و او باید بگوید پسر و بازی هایی از این دست…این نوع بازی ها از سه سال به بعد قابل اجراست…

مشاوره تلفنی کودک ۹۰۹۹۰۷۰۳۱۶

[ad_2]

لینک منبع